Regelgeving

Enkele juridische documenten

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S.08/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet (B.S.03/08/2016),

Besluit van de Vlaamse Regering [betreffende het verlof en de afwezigheid voor verminderde prestaties (BVR 30/08/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet(26/07/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten als gevolg van de opheffing van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van de taken in het Departement Werk en Sociale Economie (B.S.20/10/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (13 februari 2015). Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding (&7 mei 2013). Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen en de loopbaanbegeleiding (1) (10 oktober 2010). Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling. (30 januari 2004). Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding wat betreft de invoering van de euro. (22 maart 2002). Belgisch staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid (B.S.23/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 tot uitvoering van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015).

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.11/07/2013).

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdend evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling (B.S.04/03/2004).

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding wat betreft de invoering van de euro (B.S.26/06/2002).

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding (B.S.26/04/1994).

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling (1/01/2011). Belgisch Staatsblad, 83034.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 augustus 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers (01/08/2010). Belgisch Staatsblad, 41798.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2010 tot uitvoering van artikel 19 van het decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (30/07/2010). Belgisch Staatsblad, 47072.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen (24/09/2009). Belgisch Staatsblad, 63575.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (24/09/2009). Belgisch Staatsblad, 63575.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen en de loopbaanbegeleiding.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding wat betreft de invoering van de euro.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen (B.S.03/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen (B.S.19/05/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging artikel 1 en 9/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid (B.S.03/02/2016)

Koninklijk Besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen (B.S.12/01/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid (B.S.30/10/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonderbreking en andere bepalingen (B.S.03/10/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015)

Koninklijk Besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen (B.S.12/01/2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.11/07/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de [opleidingscheques (verv. BVR 17 mei 2013, art. 22, I: 1 juli 2013)] voor werknemers (B.S.25/08/2003)