Basisteksten

Bohn Stafleu van Loghum, (2006), Loopbaancoaching, Springerlink,supervisie en coaching 2006,102, 1-8.

De Rick, K. (2013). Maatwerk in de vernieuwde loopbaanbegeleiding: extra uren bovenop het basispakket, maar voor wie? Over. Werk. 3/2013, 52-59.

Verbruggen, M. & Sels, L. (2009). Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen ( De instroom in en effecten van loopbaanbegeleiding onder de loep gelopen). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie, 17-31.

Luken, T. (2015). Verbetering loopbaanbegeleiding, Obstakels en mogelijkheden. Tijdschrift voor HRM. 2015, 2.

De Vos, A. ; Buyens, D. (2000). Effecten van collectief outplacement op hertewerkstelling van werkzoekenden. In J.J. van Hoof, R. Batenburg, P. de Beer, J. Christis, L. De Lathouwer, A.G. van der Lippe, L. Sels, C.J. Vos & M.C. de Witte (red.), Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken (p. 353-363). Maarssen: Elsevier

Chandra, V. (2012). Work-life balance: eastern and western perspectives. The International Journal of Human Resource Management, vol.23(5), 1040-1056.

Vanderweyden, K. (2004) Loopbaanonderbreking en deeltijdwerk: hoe krijgt integratie vorm bij een afwijkend arbeidspatroon? Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken., Jrg. 20 nr. 4, pp 378-391

Loo, M.(2017). Loopbaanbegeleiding: APK (ver)ken jezelf Bijblijven, Vol.33(7), pp.524-535

Taris, T. ; Houtman, I. ; Schaufeli, W. (2013). Burnout: de stand van zaken. geraadpleegd op http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/410.pdf

Sannen en Van Regenwortel (2011). Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden in armoede. Uitdagingen en knelpunten van een nieuwe methodiek. Leuven: HIVA. Geraadpleegd via: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2011/306_krachtgerichte_integrale_trajectbegeleiding.pdf